INFORMATIE : +32 (0)2 775 75 75 (ma-vri: 9u-12u30/13u30-17u) - info@lez.brussels

Mijn voertuig

Over welke voertuigen gaat het ?

De reglementering heeft (behalve uitzonderingsregelingen) betrekking op de volgende voertuigen (ongeacht of ze in België of in het buitenland zijn ingeschreven):

 • personenwagens;
 • bestelwagens ≤ 3,5 ton (voertuigencategorie N1 op het inschrijvingsbewijs); 
 • bussen en autocars.

 

In 2018 mogen alleen dieselvoertuigen met Euro 1-norm of dieselvoertuigen zonder Euronorm niet in Brussel rondrijden.  

 

Niet-betrokken voertuigen: Zie de vraag “Op welke voertuigen is de LEZ niet van toepassing ?”

 

 • De oudste dieselvoertuigen worden het meeste geviseerd omdat ze meer luchtverontreinigende en dus ongezonde stoffen zoals black carbon uitstoten.
 • In 2018 vallen benzinevoertuigen nog niet onder het toepassingsgebied, maar de regels zullen in de komende jaren veranderen.
 • De regels inzake de LEZ zijn ook van toepassing op in het buitenland ingeschreven voertuigen. Die zullen zich moeten registreren.
 • Er zijn bepaalde uitzonderingsregelingen toegestaan.
 • De toegang tot de LEZ zal altijd mogelijk zijn aan de hand van de betalende dagpas (maximaal acht dagen toegang per jaar).
 • Voertuigen op gas (CNG en LPG) worden als benzinewagens beschouwd. 

 

Diesel 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
EURO 6, 6b, 6d, temp / VI     Toegang Toegang Toegang Toegang Toegang Toegang Toegang Toegang
EURO 5, 5a, 5b / V ou EEV Toegang Toegang Toegang Toegang Toegang Toegang Toegang Toegang met de betalende dagpas*
EURO 4 / IV Toegang Toegang Toegang Toegang Toegang met de betalende dagpas* Toegang met de betalende dagpas* Toegang met de betalende dagpas* Toegang met de betalende dagpas*
EURO 3 / III Toegang Toegang Toegang met de betalende dagpas* Toegang met de betalende dagpas* Toegang met de betalende dagpas* Toegang met de betalende dagpas* Toegang met de betalende dagpas* Toegang met de betalende dagpas*
EURO 2 / II Toegang Toegang met de betalende dagpas* Toegang met de betalende dagpas* Toegang met de betalende dagpas* Toegang met de betalende dagpas* Toegang met de betalende dagpas* Toegang met de betalende dagpas* Toegang met de betalende dagpas*
EURO 1 / I Toegang met de betalende dagpas* Toegang met de betalende dagpas* Toegang met de betalende dagpas* Toegang met de betalende dagpas* Toegang met de betalende dagpas* Toegang met de betalende dagpas* Toegang met de betalende dagpas* Toegang met de betalende dagpas*
Geen EURO Toegang met de betalende dagpas* Toegang met de betalende dagpas* Toegang met de betalende dagpas* Toegang met de betalende dagpas* Toegang met de betalende dagpas* Toegang met de betalende dagpas* Toegang met de betalende dagpas* Toegang met de betalende dagpas*

*maximaal acht dagen betalende toegang per jaar

 

BENZINE/LPG/CNG 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
EURO 6, 6b, 6d, temp / VI                  Toegang                                Toegang Toegang Toegang Toegang Toegang Toegang Toegang
EURO 5, 5a, 5b / V ou EEV Toegang Toegang Toegang Toegang Toegang Toegang Toegang Toegang
EURO 4 / IV Toegang Toegang Toegang Toegang Toegang Toegang Toegang Toegang
EURO 3 / III Toegang Toegang Toegang Toegang Toegang Toegang Toegang Toegang
EURO 2 / II Toegang Toegang Toegang Toegang Toegang Toegang Toegang Toegang met de betalende dagpas*
EURO 1 / I Toegang Toegang met de betalende dagpas* Toegang met de betalende dagpas* Toegang met de betalende dagpas* Toegang met de betalende dagpas* Toegang met de betalende dagpas* Toegang met de betalende dagpas* Toegang met de betalende dagpas*
Geen EURO Toegang Toegang met de betalende dagpas* Toegang met de betalende dagpas* Toegang met de betalende dagpas* Toegang met de betalende dagpas* Toegang met de betalende dagpas* Toegang met de betalende dagpas* Toegang met de betalende dagpas*

*maximaal acht dagen betalende toegang per jaar

Hoe kom ik te weten welke Euronorm mijn voertuig heeft ?

De Euronorm is een Europese milieunorm waaraan een voertuig dient te beantwoorden. Het doel is de uitstoot van verontreinigende stoffen door voertuigen te beperken. Hoe hoger de Euronorm van een voertuig, hoe lager de uitstoot. De Euronorm van een voertuig bepaalt, afhankelijk van de brandstof, of het voertuig al dan niet de lage-emissiezone (LEZ) binnen mag.

Voor elk voertuig staat de Euronorm op het inschrijvingsbewijs van het voertuig. Daarop vindt je ook informatie terug over de voertuigcategorie, de brandstof en de datum van eerste inschrijving van het voertuig.

 

 • Als de Euronorm niet op het inschrijvinsbewijs van het voertuig staat wordt uitgegaan van de datum van eerste inschrijving.
 • Om u te helpen bij het achterhalen van de Euronorm van uw voertuig, kan u de « Chassistool » gebruiken ; beschikbaar op de website www.ecoscore.be. Door het chassisnummer van uw voertuig in te vullen, verkrijgt u de Euronorm evenals andere informatie met betrekking tot de milieuprestaties van het voertuig. U kan dit ook opzoeken voor een lijst met meerdere chassisnummers.

 

Hoe kan ik de Euronorm van mijn voertuig weten als hij niet op het inschrijvinsbewijs staat ?

Als de Euronorm niet op inschrijvinsbewijs van het voertuig staat, wordt uitgegaan van de datum van eerste inschrijving (datum op inschrijvingsbewijs).

Voorbeeld: een wagen die werd ingeschreven tussen 1 juli1992 en 31 december 1996 wordt als “Euro 1” beschouwd. 

 

 

Emissienorm

Personenwagens

(categorie M1)

Bestelwagens

(N1 – Gewicht I)

Busjes/bestelwagens voor personenvervoer (categorie M2) of bestelwagens (N1), met gewicht II of III

Bussen/autocars

(M3)

Euro1/I

01/07/1992 – 31/12/1996

01/10/1994-31/12/1997

01/10/1994-31/12/1997

01/10/1993-30/09/1996

Euro2/II

01/01/1997-31/12/2000

01/01/1998-31/12/2000

01/01/1998-31/12/2001

01/10/1996-30/09/2001

Euro3/III

01/01/2001-31/12/2005

01/01/2001-31/12/2005

01/01/2002-31/12/2006

01/10/2001-30/09/2006

Euro4/IV

01/01/2006-31/12/2010

01/01/2006-31/12/2010

01/01/2007-31/12/2011

01/10/2006-30/09/2009

Euro5/V

01/01/2011-31/08/2015

01/01/2011-31/08/2015

01/01/2012-31/08/2016

01/10/2009-31/12/2013

Euro6/VI

01/09/2015-31/08/2019

01/09/2015-31/08/2019

01/09/2016-31/08/2020

01/01/2014-…

Euro6d-TEMP

01/09/2019-31/12/2020

01/09/2019-31/12/2020

01/09/2020-31/12/2021

 

Euro6d

01/01/2021- …

01/01/2021-….

01/01/2021-…

 

Op welke voertuigen is de LEZ niet van toepassing ?

(De afwijkingen moeten nog definitief worden vastgelegd door de Brusselse wetgever)

Voor sommige afwijkingen zal vooraf een aanvraag moeten worden ingediend. Afwijkingen kunnen worden aangevraagd vanaf de zomer 2018.

Ze gelden voor zowel Belgische als buitenlandse inschrijvingen.

 • Gemotoriseerde tweewielers (categorie L)
 • Vrachtwagens (>3.5 ton) voor het transport van goederen  (categorie N2 en N3)
 • Landbouw- en bosbouwtrekkers (met rupsbanden of wielen)
 • Elektrische voertuigen
 • Voertuigen op waterstof
 • Kampeerwagen's (zoals gedefinieerd in het verkeersreglement – categorie M SA): Onder 'kampeerwagen' wordt een voertuig van categorie M voor speciale doeleinden verstaan waarvan de constructie woonaccommodatie omvat die ten minste uit de volgende uitrusting bestaat: zitplaatsen en tafel, slaapaccommodatie die met behulp van de zitplaatsen kan worden gecreëerd, kookgelegenheid, opbergfaciliteiten. Deze uitrusting moet vast in het woongedeelte zijn bevestigd; de tafel mag echter zodanig zijn ontworpen dat ze gemakkelijk kan worden verwijderd.
 • Prioritaire voertuigen (zoals gedefinieerd in artikel 37 van het verkeersreglement); namelijk voertuigen met een of meerdere blauwe zwaailichten en een speciaal geluidssignaal; bijvoorbeeld politievoertuigen
 • Voertuigen die in noodsituaties of bij reddingswerken worden gebruikt op verzoek van de brandweer, de politie, het leger, de civiele bescherming of de wegen-autoriteiten;
 • Legervoertuigen
 • Voertuigen met een Belgisch "O" kenteken (overeenkomstig artikel 4, § 2 van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen) die reeds langer dan 30 jaar in verkeer zijn gesteld; en voor de voertuigen die niet in België zijn ingeschreven, die reeds langer dan 30 jaar in verkeer zijn gesteld
 • Voertuigen die sinds meer dan dertig jaar in gebruik zijn genomen en die worden gebruikt voor  commerciële doeleinden waarvoor het "oldtimervoertuig" deel uitmaakt van het "businessconcept". Het betreft bijvoorbeeld huurwagens die gebruikt worden voor huwelijken of andere gebeurtenissen.
 • Voertuigen die speciaal aangepast zijn voor het transport van personen met een handicap en waarvan de eigenaar van de nummerplaat of een persoon gedomicilieerd op hetzelfde adres beschikt over een parkeerkaart voor personen met een handicap; het voertuig moet zijn ingeschreven vóór 1 januari 2018.
 • Voertuigen die uitgerust zijn met een rolstoellift
 • Voertuigen die speciaal uitgerust zijn voor het onderhoud en de controle van infrastructuren en installaties van algemeen nut. Dergelijke voertuigen zijn herkenbaar aan hun bouw, uitrusting of andere permanente kenmerken. Het motor- en werkgedeelte van het voertuig moeten onafscheidelijk zijn. In deze categorie vallen bepaalde voertuigen van nutsbedrijven, distributienetbeheerders, wegbeheerders en hun onderaannemers. Voorbeelden van voertuigen zijn kolkenzuigers, veegwagens, voertuigen voor het verleggen van kabels, voertuigen voor onderhoud op tramleidingen, etc. Het gaat om voertuigen die voor specifieke taken uitgerust zijn en daarvoor bijzondere investeringen gevraagd hebben.
 • Voertuigen die speciaal aangepast zijn voor markten, beurzen, optochten en ambulante handel. Marktvoertuigen waarvan het verkoop- en motorgedeelte in één stuk is, bijvoorbeeld een foodtruck of een voertuig ingericht als viswinkel of slager. Kermisvoertuigen waarvan het entertainmentgedeelte niet losgekoppeld kan worden van het motorgedeelte.

 

 • Een roetfilter verschaft geenszins toelating om de LEZ binnen te komen/erin rond te rijden. De EURO-norm is van tel, ook als u een retrofit-roetfilter hebt geplaatst.
 • Voor voertuigen voor professioneel gebruik wordt er geen uitzonderingsregeling voorzien (behalve als ze in bovenstaande lijst van voertuigen met een uitzonderingsregeling staan).
 • Geen enkele wijziging aan de motorisering van uw voertuig laat toe de Euronorm van het voertuig te wijzigen.

 

Mijn voertuig mag in de LEZ rijden met een betalende dagpas; hoe werkt dat?

Voertuigen die niet voldoen aan de criteria voor toegang tot de LEZ kunnen mits de toekenning van een betalende dagpas toch toelating krijgen om in het Brusselse Gewest te rijden (onder voorbehoud van de goedkeuring van de teksten door de Brusselse wetgever, is het voorzien dat de dagpas 35 € per dag zal kosten). In dat geval kunnen ze jaarlijks maximaal acht dagen in het Gewest rijden. Eenmaal de acht dagen opgebruikt zijn, moet het voertuig de toegangsregels naleven.

De dagpas zal beschikbaar zijn vanaf de zomer 2018. 

Ik ben van plan om een nieuwe wagen te kopen. Hoe kan ik er zeker van zijn dat ik in de LEZ mag rijden ?

Nieuwe wagens voldoen in principe aan de Euro 6 norm en hebben dus steeds toegang tot de LEZ. Het is aangeraden om de minst verontreinigende voertuigen te kopen, zoals elektrische voertuigen, voertuigen op aardgas of waterstofauto’s en zelfs benzine-voertuigen. Benzinevoertuigen zijn minder vervuilend dan dieselvoertuigen. Een Euro3 benzinevoertuig bijvoorbeeld zal tot in 2025 in de LEZ mogen rijden. De strengste voorwaarden gelden voor dieselvoertuigen. Aarzel niet om vragen te stellen aan je concessiehouder, die je zal kunnen helpen om het meest geschikte voertuig te kiezen aangepast aan jouw budget.

Ik ben van plan om een tweedehandswagen te kopen. Hoe kan ik er zeker van zijn dat ik in de LEZ mag rijden ?

Verifieer zeker de Euronorm wanneer je een tweedehandswagen koopt.

Controleer het inschrijvingsbewijs van het voertuig (zie vraag 'Hoe kom ik te weten welke Euronorm mijn voertuig heeft?'). Anders kijk je naar de datum van eerste inschrijving van het voertuig (zie vraag 'Hoe kan ik de Euronorm van mijn voertuig weten als hij niet op het inschrijvingsbewijs staat?'). Hou er rekening mee dat voor diesel de strengste voorwaarden gelden.

U kan eveneens de website www.ecoscore.be consulteren die u alle informatie verschaft met betrekking tot de milieuprestaties van het gewenste voertuig. Deze zal u eveneens de Euronorm van het voertuig kunnen aanduiden.

Ik heb een voertuig dat ingeschreven is in het buitenland. Heeft de LEZ betrekking op mij ?

JA, personenwagens, bestelwagens (<3,5 ton), minibussen en autobussen/autocars die in het buitenland werden ingeschreven, dienen te voldoen aan de criteria voor toegang tot de LEZ. 

Voertuigen die ingeschreven zijn in het buitenland en die aan de toegangscriteria voldoen, dienen echter wel te worden geregistreerd om toegang te krijgen tot de LEZ. Die registratie is verplicht en gratis.

Registreren kan vanaf de zomer 2018. De praktische modaliteiten  voor de registratie moeten nog worden vastgelegd door de Brusselse wetgever.