INFORMATIE : +32 (0)2 775 75 75 (ma-vri: 9u-12u30/13u30-17u) - info@lez.brussels

Professionelen

Premie om een vervuilend bedrijfsvoertuig te vervangen

Mag uw bedrijfsvoertuig binnenkort niet meer rondrijden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat een lage-emissiezone (LEZ) is geworden? Maak dan gebruik van een premie van max. 3000 euro om een licht bedrijfsvoertuig van categorie N1 te vervangen. 

Wie kan van deze premie gebruikmaken?

Ondernemingen die aan de volgende voorwaarden voldoen:

Voor welk project?

U kan een premie ontvangen voor de vervanging van een licht bedrijfsvoertuig (N1), dat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ingeschreven is en dat weldra niet langer in het Gewest zal mogen rondrijden.

De investering moet:

  • een noodzakelijk verband hebben met de activiteiten van de onderneming;
  • ingeschreven zijn als vaste activa in de jaarrekeningen (rechtspersonen) of in de tabel van de afschrijvingen (natuurlijke personen);
  • betrekking hebben op een nieuw voertuig: tweedehandsvoertuigen geven geen recht op de premie (met uitzondering van tweedehandsvoertuigen aangekocht bij een professional van wie de activiteit betrekking heeft op de verkoop van dergelijke voertuigen).
  • Sommige soorten van investeringen zijn niet toegelaten: overbodig karakter, exportgerelateerd, bestemd voor de verhuur, enz.

Vervangen voertuigen

De investering moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het vervangen voertuig beantwoordt aan de volgende normen:

Periode*1

Brandstof en norm*2

2019 - Voertuig op diesel met Euronorm 3 / III

2020 en 2021

- Voertuig op diesel met Euronorm 4/IV

- Voertuig op benzine of aardgas met Euronorm II /2

2022, 2023 en 2024

- Voertuig op diesel met Euronorm 5 / V, 5a of 5b

- Voertuig op benzine of aardgas met Euronorm II /2

 

*1 Het jaar waarmee rekening gehouden wordt, is dat waarin de aanvraag wordt opgestuurd.

*2  De Euronorm is terug te vinden op het inschrijvingsbewijs van het voertuig.

Aangekochte voertuigen

Het aangekochte voertuig moet aan de volgende criteria voldoen:

  • ingeschreven zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (behalve in het geval van leasing);
  • de Europese uitstootnormen naleven die op het ogenblik van de beslissing van steuntoekenning gelden voor nieuwe voertuigen die op de markt komen;
  • tot de categorie N1 behoren;
  • niet uitgerust met een dieselmotor.

Wat is het bedrag van deze premie?

De premie bedraagt 20% van de aanvaarde uitgaven met een maximum van 3.000 euro per vervangen voertuig.

Een onderneming kan een premie krijgen voor maximaal drie voertuigen per periode.

Voor meer info en om uw premie aan te vragen: klik hier.

Contact en afspraak

Brussel Economie en Werkgelegenheid

Directie Steun aan Ondernemingen

Kruidtuinlaan, 20 - 1035 Brussel

Contactformulier

T 02 800 34 29

T 02 800 34 28