INFORMATIE : +32 (0)2 775 75 75 (ma-vri: 9u-12u30/13u30-17u) - info@lez.brussels

Lage-emissiezone – in het buitenland ingeschreven voertuigen, registreer u!

Voertuigen die in het buitenland zijn ingeschreven, kunnen zich voortaan online registreren. Die registratie is verplicht en moet gebeuren alvorens in de lage-emissiezone van het Brussels Gewest te mogen rijden. De registratie is gratis en geldig voor 3 jaar.

 

De lage-emissiezone die werd ingesteld op het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is in januari 2018 in werking treden. Ze verbiedt permanent  (7d/7 – 24u/24) dat de meest vervuilende voertuigen (dit jaar de dieselvoertuigen met Euronorm 0 en 1) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest rondrijden.

Alle voertuigen die ingeschreven zijn in het buitenland moeten verplicht worden geregistreerd. De aanvraag is gratis en moet vóór uw bezoek online worden ingediend.

 

Behalve de gegevens over uw persoon en uw voertuig zal u gevraagd worden om de volgende documenten te voorzien:

  • het inschrijvingsbewijs ;
  • een kopie van uw identiteitsbewijs ;
  • of elk ander document met de nodige informatie om de nauwkeurigheid van de meegedeelde gegevens te controleren.
  • het Europees gelijkvormigheidsattest.

 

Elk voertuig dat zonder voorafgaande registratie de lage-emissiezone van het Brussels Gewest betreedt, kan een boete van 150 € krijgen (ook al voldoet het voertuig aan de toegangscriteria van de lage-emissiezone). Elke overdracht van foutieve informatie bij de registratie is strafbaar met een administratieve boete van 25 €.

De registratie van het voertuig is 3 jaar geldig voor zover de gegevens over het voertuig niet veranderen.

 

Klik hier om u te registreren

 

U moet zich eerst registreren alvorens hier te klikken om uw afwijkingsaanvraag in te dienen.

 

Alle informatie over de lage-emissiezone:  www.lez.brussels

Nog vragen? Neem contact met ons op: +32 (0)2 775 75 75 of info@lez.brussels

 

De invoering van een LEZ is een van de maatregelen van de Brusselse regering om de luchtkwaliteit in Brussel te verbeteren.  De luchtverontreiniging is een uitdaging voor de volksgezondheid aangezien  de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) meent dat de vervuilende uitstoot van motoren ieder jaar verantwoordelijk is voor 75.000 vroegtijdige sterfgevallen in Europa.

De invoering van de LEZ veronderstelt een samenwerking tussen verschillende administraties en actoren. Het gaat in het bijzonder om: Leefmilieu Brussel, Brussel Fiscaliteit, het Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest (CIBG), Brussel Preventie & Veiligheid en Brussel Mobiliteit.