INFORMATIE : +32 (0)2 775 75 75 (ma-vri: 9u-12u30/13u30-17u) - info@lez.brussels

Lage-Emissiezone (LEZ) – Vanaf 2019 gelden de Euronormen ook voor benzinevoertuigen.

De Lage-Emissiezone in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die sinds 1 januari 2018 van kracht is, verandert vanaf 1 januari 2019. Vanaf die datum worden ook dieselvoertuigen van EURO 2-norm en benzinevoertuigen zonder EURO-norm en van EURO 1-norm verboden. Voor deze voertuigen geldt een overgangsperiode van 3 maanden.

De toegangscriteria veranderen.

Vanaf 1 januari 2019 wordt de toegang ook verboden voor dieselvoertuigen van EURO 2-norm en voor benzinevoertuigen zonder EURO-norm en van EURO 1-norm. Er geldt een overgangsperiode van 3 maanden, van 1 januari tot 31 maart 2019, waarin nog geen boetes zullen worden uitgeschreven voor deze nieuwe verboden voertuigen. Tijdens deze periode zullen de bestuurders van de betrokken voertuigen een waarschuwingsbericht ontvangen.

Van tevoren, tijdens december 2018, zal ook een informatiebrief worden verzonden naar alle Brusselaars die tussen 1 juli en 21 september 2018 in de Lage-Emissiezone gereden hebben.

Er is een online simulator beschikbaar om te weten of het verbod al dan niet op u van toepassing is :  http://sim.lez.brussels

Start van een nationale campagne

Van 26 november tot 14 december 2018  vindt een nationale communicatiecampagne plaats om het grote publiek te informeren en begeleiden. Affiches, radiospots, sociale media maar ook speciale bekleding op de MIVB-bussen en -trams zullen iedereen erop wijzen dat de meest vervuilende voertuigen verboden worden in het verkeer op het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Begeleidende maatregelen

  • Te voet gaan, fietsen, het openbaar vervoer of autodelen zijn maar enkele van de vele alternatieven waarmee u zich op een andere manier dan met de auto kunt verplaatsen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • Voertuigen met een buitenlandse nummerplaat moeten zich verplicht registreren op de website www.lez.brussels. Deze registratie is gratis en blijft 3 jaar geldig. Voor meer informatie en de registratie van uw voertuig, klik hier.
  • Afwijkingen zijn mogelijk voor sommige voertuigen. Om de toekenningscriteria voor deze afwijkingen te kennen en gratis uw aanvraag te doen, klik hier.
  • Als u om een bepaalde reden naar Brussel moet rijden met een in het verkeer verboden voertuig, zijn er dagpassen verkrijgbaar. Met zo’n pas kan een voertuig maximaal 8 kalenderdagen per jaar toegang krijgen tot het Gewest. De prijs van de dagpas bedraagt € 35 per dag. Voor meer informatie en de aankoop van een pas, klik hier.
  • Er bestaan premies voor particulieren maar ook voor professionele gebruikers. Voor particulieren geeft de premie toegang tot alternatieven voor de auto, terwijl professionele gebruikers met de premie hun voertuig kunnen vervangen als dit door het verbod getroffen wordt en ingeschreven is op de naam van uw Brusselse onderneming Voor meer informatie, klik hier.

 

Alle informatie over de Lage-Emissiezone vindt u op :  www.lez.brussels

Hebt u vragen? Neem contact met ons op : +32 (0)2 775 75 75 of info@lez.brussels

De invoering van een Lage-Emissiezone is een van de maatregelen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering om de luchtkwaliteit in Brussel te verbeteren. Luchtvervuiling is een bedreiging voor de volksgezondheid aangezien de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) vervuilende uitstoot  van motoren verantwoordelijk acht voor naar schatting 75.000 vroegtijdige overlijdens  per jaar in Europa.

De invoer van de LEZ is een project waarbij meerdere overheden en spelers samenwerken, waaronder  : Leefmilieu Brussel, Brussel Mobiliteit, het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest, Brussel Preventie & Veiligheid en Brussel Fiscaliteit.