INFORMATIE : +32 (0)2 775 75 75 (ma-vri: 9u-12u30/13u30-17u) - info@lez.brussels

Afwijkingen

Op welke voertuigen is de LEZ niet van toepassing ?

Automatische afwijkingen (niet-betrokken voertuigen)

Voor de hieronder vermelde voertuigen (ingeschreven in België) wordt de afwijking automatisch toegestaan.

Voor de meeste van de vermelde voertuigen wordt de afwijking automatisch toegestaan op basis van de gegevens van de DIV en moet er dus geen aanvraag worden ingediend.

Dit is niet het geval voor de prioritaire voertuigen en de voertuigen van het leger, waarvoor contact op moet worden genomen met info.fiscaliteit@gob.brussels om de gegevens door te geven.

Automatische afwijkingen hebben geen geldigheidsduur. Er zal rekening worden gehouden met de veranderingen die bij de DIV worden ingeschreven.

 

De volgende wagens komen in aanmerking voor een automatische afwijking:

 • Gemotoriseerde tweewielers (categorie L).
 • Vrachtwagens (>3.5 ton) voor het transport van goederen (categorie N2 en N3); alsook de voertuigencategorie N1 met koetswerkcode BC.
 • Landbouw- en bosbouwtrekkers (met rupsbanden of wielen).
 • Elektrische voertuigen.
 • Voertuigen op waterstof.
 • ‘Oldtimers die in België zijn ingeschreven met een Belgisch ‘O’-kenteken, ‘1-0’-kenteken of gepersonaliseerd kenteken (overeenkomstig artikel 4, § 2 van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen) die ouder zijn dan 30 jaar.
 • Prioritaire voertuigen (zoals gedefinieerd in artikel 37 van het verkeersreglement) namelijk voertuigen met een of meerdere blauwe zwaailichten en een speciaal geluidssignaal. Het gaat bijvoorbeeld om politievoertuigen. 
 • Voertuigen die in noodsituaties of bij reddingswerken worden gebruikt op verzoek van de brandweer, de politie, het leger, de civiele bescherming of de wegen-autoriteiten.
 • Voertuigen van het leger.

 

Afwijkingen op aanvraag

De afwijkingen hebben zowel betrekking op de Belgische als buitenlandse inschrijvingen. Voertuigen die in het buitenland zijn ingeschreven zullen systematisch een afwijking moeten aanvragen - na voorafgaande registratie.

Nadat de aanvraag werd ingediend zal ze worden behandeld binnen de 69 dagen vanaf de ontvangst van de aanvraag. Pas op, zolang u nog geen bevestiging hebt ontvangen van uw aanvraag voor afwijking, kan de eigenaar een boete oplopen indien het voertuig binnen de lage-emissiezone rijdt en niet aan de toegangscriteria voldoet.

Als de aanvraag wordt aanvaard, wordt de afwijking per brief naar de aanvrager gestuurd.

Afwijkingen die via een aanvraag werden ontvangen zijn 3 jaar geldig voor zover de voorwaarden van de eigenaar van het voertuig niet veranderen. Ten minste 3 maanden voor de vervaldatum van de afwijking moet een verlengingsaanvraag worden ingediend. Opgelet: er zal geen herinnering worden gestuurd om erop te wijzen dat de vervaldag nadert.

Om een afwijkingsaanvraag te kunnen doen, heeft u uw identiteitskaart, pincode en een kaartlezer nodig (uitsluitend voor de Belgen). In functie van de gevraagde afwijking zijn verschillende documenten vereist.

Indien u de pincode van uw identiteitsdocument verloren heeft, vindt u alle info om een nieuwe aanvraag to doen hier terug.

 

> Als u beschikt over een voertuig dat in België is ingeschreven, klikt u hier om uw afwijkingsaanvraag in te dienen. De voertuigen ingeschreven in België moeten zich niet registreren.

> Als uw voertuig in het buitenland is ingeschreven, klikt u hier  om uw afwijkingsaanvraag in te dienen. Opgelet: eerst moet u uw voertuig registreren, daarvoor klikt u hier.

 

In het geval u beschikt over een voertuig ingeschreven in België op naam van een bedrijf, klikt u hier om uw afwijkingsaanvraag in te dienen. U dient een formulier in te vullen per voertuig. Echter, voor bedrijven of andere types van organisaties die over een park van meer dan 20 voertuigen beschikken, zal het mogelijk zijn om een globale afwijkingsaanvraag in te dienen door contact op te nemen met Brussel Fiscaliteit - info.fiscaliteit@gob.brussels

Indien u aanwijzingen nodig heeft om het formulier voor de afwijkingsaanvraag in te vullen (275.2 KB)

Indien u er niet in slaagt uw aanvraag online in te dienen, kan u terecht bij de loketten van Brussel Fiscaliteit, gelegen in het Noordstation (verdieping 1,5), van maandag tot vrijdag, tussen 9u en 11u45. Vergeet niet de documenten zoals vermeld in de volgende tabel mee te brengen.

 

De volgende voertuigen moeten een afwijkingsaanvraag indienen:

 • Kampeerwagens (zoals gedefinieerd in het verkeersreglement – categorie M SA): Het gaat dus om een voertuig van categorie M voor speciale doeleinden waarvan de constructie woonaccommodatie omvat die ten minste uit de volgende uitrusting bestaat: zitplaatsen en tafel, slaapaccommodatie die met behulp van de zitplaatsen kan worden gecreëerd, kookgelegenheid, opbergfaciliteiten. Deze uitrusting moet vast in het woongedeelte zijn bevestigd; de tafel mag echter zodanig zijn ontworpen dat ze gemakkelijk kan worden verwijderd.
 • ‘Oldtimers’ die in het buitenland zijn ingeschreven en ouder zijn dan 30 jaar.
 • Voertuigen die ouder zijn dan 30 jaar en die worden gebruikt voor commerciële doeleinden waarvoor het "oldtimervoertuig" deel uitmaakt van het "businessconcept". Het betreft bijvoorbeeld huurwagens die gebruikt worden voor huwelijken of andere evenementen.
 • Voertuigen die specifiek aangepast zijn voor het transport van personen met een handicap en waarvan de eigenaar van de nummerplaat of een persoon gedomicilieerd op hetzelfde adres beschikt over een parkeerkaart voor personen met een handicap.
 • Voertuigen die uitgerust zijn met een geïntegreerd systeem dat in of aan het voertuig gemonteerd is en dat bestemd is om te worden gebruikt om de rolstoel samen met de gebruiker in het voertuig te plaatsen
 • Voertuigen die speciaal aangepast zijn voor markten, kermis, optochten en ambulante handel. Marktvoertuigen waarvan het verkoop- en motorgedeelte in één stuk is, bijvoorbeeld een foodtruck of een voertuig ingericht als viswinkel of slager. Kermisvoertuigen waarvan het entertainmentgedeelte niet losgekoppeld kan worden van het motorgedeelte.
 • Voertuigen die speciaal uitgerust zijn voor het onderhoud en de controle van infrastructuren en installaties van algemeen nut. Dergelijke voertuigen zijn herkenbaar aan hun bouw, uitrusting of andere permanente kenmerken. Het motor- en werkgedeelte van het voertuig moeten onafscheidelijk zijn. In deze categorie vallen bepaalde voertuigen van nutsbedrijven, distributienetbeheerders, wegbeheerders en hun onderaannemers. Voorbeelden van voertuigen zijn kolkenzuigers, veegwagens, voertuigen voor het verleggen van kabels, voertuigen voor onderhoud op tramleidingen, etc. Het gaat om voertuigen die voor specifieke taken uitgerust zijn en daarvoor bijzondere investeringen gevergd hebben. 

Tot slot kan een administratieve afwijking worden gevraagd om foute gegevens te corrigeren. Indien op basis van het Europese gelijkvormigheidsattest of een ander document dat wordt aanvaard door een overheidsinstantie, een andere euronorm, een andere categorie of een ander brandstoftype van het voertuig dan vermeld in de DIV en/of LEZ-databank kan worden aangetoond, kan de houder van het voertuig de euronorm, de categorie of het brandstoftype in de LEZ-databank laten aanpassen met behulp van deze documenten.

   

  • Een roetfilter verschaft geenszins toelating om de LEZ binnen te komen/erin rond te rijden. De EURO-norm is van tel, ook als u een retrofit-roetfilter hebt geplaatst.
  • Voor voertuigen voor professioneel gebruik wordt er geen uitzonderingsregeling voorzien (behalve als ze in bovenstaande lijst van voertuigen met een uitzonderingsregeling staan).
  • Geen enkele wijziging aan de motorisering van uw voertuig laat toe de Euronorm van het voertuig te wijzigen.