Ga naar inhoud Ga naar navigatie

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een lage-emissiezone of Low Emission Zone (LEZ).

Deze LEZ geldt voor alle personenwagens, bestelwagens en bussen/busjes, ongeacht of ze zijn ingeschreven in België of in het buitenland.
Controleer hier of uw voertuig toegelaten is.

LEZ News

News

Inwerkingtreding vanaf februari 2021 van de LEZ-afwijking voor de houders van een parkeerkaart voor personen met een handicap die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg

In het raam van de Lage-emissiezone (LEZ) werd de afwijking voor houders van een parkeerkaart voor personen met een handicap die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg goedgekeurd door de Brusselse regering. Ze zal van kracht worden vanaf februari via het afwijkingsformulier op de website van de LEZ. Dankzij de terugwerkende kracht kan elke boete die sinds 1 april 2020 werd geïnd het voorwerp uitmaken van een annulering voor zover de toekenningsvoorwaarden van de afwijking zijn vervuld. Om gebruik te kunnen maken van de terugwerkende kracht moet de afwijking worden aangevraagd vóór 1 mei 2021. De afwijkingsaanvraag moet vergezeld zijn van een kopie van de parkeerkaart en een attest van het ziekenfonds dat het recht op een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg bewijst.

Elke nieuwe afwijkingsaanvraag zal 5 jaar geldig zijn. De afwijkingen die tot nog toe werden aangevraagd blijven 3 jaar geldig.

Meer info
 

LEZ Green Zone

Wat is de Low Emission Zone precies?

'Low Emission Zone' (LEZ) betekent 'lage-emissiezone' in het Nederlands. Deze term wordt gebruikt om een zone aan te duiden waar de meest verontreinigende voertuigen niet mogen rijden. In tal van Belgische (Antwerpen, Gent) en Europese steden is het een maatregel om de luchtkwaliteit en dus de volksgezondheid te verbeteren.

Waar?

Het grondgebied van de LEZ

Het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest valt onder de LEZ, m.a.w. alle 19 gemeenten, zoals u kunt zien op deze kaart.
Lees meer

De Ring valt niet onder de LEZ, evenmin als enkele toegangswegen tot transitparkings

Lees minder

Wie?

Over welke voertuigen gaat het?

De toegangscriteria om in de LEZ te mogen rijden, zijn afhankelijk van de categorie, de brandstof en de Euronorm van het voertuig.
Lees meer

Vandaag mogen personenwagens (categorie M1), busjes (categorie M2), bussen en autocars (categorie M3) of bestelwagens (categorie N1, met uitzondering van N1-voertuigen met koetswerkcode BC) die rijden op diesel met Euronorm 0, 1 en 2 of op benzine met Euronorm 0 en 1 niet in de LEZ rijden. Vanaf 1 januari 2020 mogen ook dieselwagens met Euronorm 3 niet meer in de LEZ rijden. De criteria zullen in 2022 en 2025 nog verder worden verstrengd.

Lees minder

Wanneer?

Progressieve agenda

De LEZ is elke dag van de week en dag en nacht van toepassing.
Lees meer

De toegangscriteria voor de LEZ zijn wel voor verandering vatbaar.

Lees minder

Waarom?

Onze gezondheid op het spel

Volgens de Europees Milieuagentschap is de vervuilende uitstoot van verbrandingsmotoren in Europa verantwoordelijk voor 68.000 vroegtijdige overlijdens in 2016.
Lees meer

Door de meest verontreinigende voertuigen in de stad te verbieden, zorgen we voor een betere luchtkwaliteit en dus ook een betere gezondheid voor iedereen.

Lees minder

LEZ Green Car

En als u echt met uw auto wilt rijden ...

... dan kunt u een dagpas kopen voor niet-conforme voertuigen. Bepaalde types van voertuigen kunnen bovendien een afwijking krijgen.