INFORMATIE : +32 (0)2 775 75 75 (ma-vri: 9u-12u30/13u30-17u) - info@lez.brussels

Controle

Op 23 januari 2019 heeft de franstalige ondernemingsrechtbank van Brussel zijn vonnis geveld waarbij de firma Green Zone, een vennootschap naar Duits recht, gelast wordt de foutieve informatie te corrigeren, in alle talen gebruikt op hun websites, die aanzet tot de aankoop van een sticker voor het registreren van een voertuig ingeschreven in het buitenland, terwijl deze sticker niet noodzakelijk is om te mogen rondrijden in de Brusselse LEZ en de registratie gratis gebeurt via de officiële website www.lez.brussels

Hoeveel bedraagt de boete?

Het niet-naleven van de toegangscriteria tot de Brusselse lage-emissiezone zal leiden tot een boete van 350 € . Elke overtreding zal worden bestraft met hetzelfde bedrag.

Een nieuwe boete kan enkel voor een nieuwe overtreding worden opgelegd, indien de nieuwe overtreding 3 maanden later plaatsvindt dan de eerdere overtreding. Voorbeeld: Ik heb op 1 mei met mijn verboden voertuig gereden. Ik krijg een eerste boete. Ik zal een tweede boete ontvangen als ik met dit voertuig na 31 juli rijd. Enzovoort. Dit laat toe om de nodige stappen te zetten om van voertuig te veranderen of nieuwe verplaatsingsgewoonten aan te nemen.

Gespreid over een jaar kunnen per voertuig maximaal vier boetes worden gegeven.

Voor 2020 werd voorzien dat de boetes voor de nieuwe voertuigen die betrokken zijn bij het verbod zullen worden verstuurd vanaf april 2020. Er is een overgangsperiode van 3 maanden voorzien, en gedurende deze periode zullen er enkel waarschuwingen worden verstuurd naar de overtreders. 

Als u een boete krijgt en u problemen heeft om die boete te betalen, kunt u een afbetalingsplan genieten. De aanvraag daarvoor moet, schriftelijk of via e-mail, worden ingediend bij Brussel Fiscaliteit. Adres : Brussel Fiscaliteit - P.B. 12014, Brussel Noordstation, 1030 Brussel - E-mail : info.fiscalite@sprb.brussels

Hoe gebeurt de controle?

De nummerplaat van het voertuig is gecontroleerd aan de hand van camera's. Een netwerk van ongeveer 191 camera’s zal geleidelijk worden ingevoerd op het hele grondgebied van het Gewest (zowel aan de grens van het Gewest als op het gewestelijk grondgebied).

De camera’s zijn gebruikt met naleving van de wetgeving op het gebruik van gegevens en beelden van persoonlijk aard.

Deze camera's zullen zowel de lage-emissiezone als politiedoeleinden worden gebruikt. Ze zijn geplaatst in het kader van het project van het platform voor videobescherming van het Brussels Gewest.