INFORMATIE : +32 (0)2 775 75 75 (ma-vri: 9u-12u30/13u30-17u) - info@lez.brussels

Omschrijving

Wat betekent LEZ?

LEZ betekent ”Low Emission Zone”, “lage-emissiezone” in het Nederlands. Deze term wordt gebruikt om een stad of een deel van de stad aan te duiden waar de meest verontreinigende voertuigen niet mogen rijden. In tal van Europese steden is het een van de maatregelen om de luchtkwaliteit en dus de volksgezondheid te verbeteren.

Onze gezondheid staat op het spel

Deze vervuilende stoffen liggen aan de basis van een toename van de ademhalingsproblemen en –aandoeningen, irritaties aan de ogen en neuswanden, een afname van de ademhalingscapaciteit,  hoesten, bronchitis, infecties. Ouderen, kinderen en zieke of verzwakte personen lijden nog meer onder die symptomen. Bovendien geven de resultaten van verscheidene recente studies aan dat het aantal ziekenhuisopnames voor cardiovasculaire aandoeningen geassocieerd wordt met de hogere concentraties van verschillende vervuilende stoffen in de lucht (stof, ozon, ...).

De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) heeft gesignaleerd dat de vervuilende uitstoot door motoren elk jaar verantwoordelijk is voor 75.000 vroegtijdige overlijdens in Europa.

Verschillende studies van de Wereldgezondheidsorganisatie en verscheidene acties van de Europese Commissie hebben gewezen op de slechte luchtkwaliteit in Brussel en op de impact daarvan op de gezondheid. Luchtverontreiniging verhoogt immers het risico op beroertes, hartziekten, longkanker en acute ademhalingsaandoeningen, met name astma. In België kan men reeds 12.000 vroegtijdige overlijdens toeschrijven aan de slechte luchtkwaliteit.

Door de toegang tot de stad te verbieden voor de meest vervuilende voertuigen dragen we bij tot een betere luchtkwaliteit voor iedereen. De toelatingsvoorwaarden zullen de komende jaren stapsgewijs strenger worden, zodat alle inwoners en onze kinderen opnieuw vrij kunnen ademen…