INFORMATIE : +32 (0)2 775 75 75 (ma-vri: 9u-12u30/13u30-17u) - info@lez.brussels

Welke voertuigen

Over welke voertuigen gaat het ?

De reglementering heeft (behalve uitzonderingsregelingen) betrekking op de volgende voertuigen (ongeacht of ze in België of in het buitenland zijn ingeschreven):

 • personenwagens;
 • bestelwagens ≤ 3,5 ton (voertuigencategorie N1 op het inschrijvingsbewijs); 
 • bussen en autocars.

   

In 2020 evolueren de toegangscriteria, dieselvoertuigen met EURO 3-norm zullen ook verboden zijn.

 • De oudste dieselvoertuigen worden het meeste geviseerd omdat ze meer luchtverontreinigende en dus ongezonde stoffen zoals black carbon uitstoten.
 • De regels inzake de LEZ zijn ook van toepassing op in het buitenland ingeschreven voertuigen. Die zullen zich moeten registreren.
 • Er zijn bepaalde uitzonderingsregelingen toegestaan.
 • De toegang tot de LEZ zal altijd mogelijk zijn aan de hand van de betalende dagpas (maximaal acht dagen toegang per jaar en per voertuig).
 • Voertuigen op gas (CNG en LPG) worden als benzinewagens beschouwd.

Diesel 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
EURO 6, 6b, 6d, temp / VI     Toegang Toegang Toegang Toegang Toegang Toegang Toegang Toegang
EURO 5, 5a, 5b / V ou EEV Toegang Toegang Toegang Toegang Toegang Toegang Toegang Geen toegang*
EURO 4 / IV Toegang Toegang Toegang Toegang Geen toegang* Geen toegang* Geen toegang* Geen toegang*
EURO 3 / III Toegang Toegang Geen toegang* Geen toegang* Geen toegang* Geen toegang* Geen toegang* Geen toegang*
EURO 2 / II Toegang Geen toegang* Geen toegang* Geen toegang* Geen toegang* Geen toegang* Geen toegang* Geen toegang*
EURO 1 / I Geen toegang* Geen toegang* Geen toegang* Geen toegang* Geen toegang* Geen toegang* Geen toegang* Geen toegang*
Geen EURO Geen toegang* Geen toegang* Geen toegang* Geen toegang* Geen toegang* Geen toegang* Geen toegang* Geen toegang*

* Toegang van maximaal 8 dagen per jaar en per voertuig is mogelijk door een dagpas aan te kopen.

BENZINE/LPG/CNG 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
EURO 6, 6b, 6d, temp / VI                     Toegang                    Toegang Toegang Toegang Toegang Toegang Toegang Toegang
EURO 5, 5a, 5b / V ou EEV Toegang Toegang Toegang Toegang Toegang Toegang Toegang Toegang
EURO 4 / IV Toegang Toegang Toegang Toegang Toegang Toegang Toegang Toegang
EURO 3 / III Toegang Toegang Toegang Toegang Toegang Toegang Toegang Toegang
EURO 2 / II Toegang Toegang Toegang Toegang Toegang Toegang Toegang Geen toegang*
EURO 1 / I Toegang Geen toegang* Geen toegang* Geen toegang* Geen toegang* Geen toegang* Geen toegang* Geen toegang*
Geen EURO Toegang Geen toegang* Geen toegang* Geen toegang* Geen toegang* Geen toegang* Geen toegang* Geen toegang*

* Toegang van maximaal 8 dagen per jaar en per voertuig is mogelijk door een dagpas aan te kopen.

Om vlot te weten te komen tot welke datum je voertuig in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mag rijden is een checktool ter beschikking.

Ken je de Euronorm van je wagen niet, dan kan je de datum van eerste inschrijving invullen. De checktool zal dan de Euronorm aangeven alsook tot wanneer je voertuig binnen de LEZ mag rijden.

Hoe kom ik te weten welke Euronorm mijn voertuig heeft ?

De Euronorm is een Europese milieunorm waaraan een voertuig dient te beantwoorden. Het doel is de uitstoot van verontreinigende stoffen door voertuigen te beperken. Hoe hoger de Euronorm van een voertuig, hoe lager de uitstoot. De Euronorm van een voertuig bepaalt, afhankelijk van de brandstof, of het voertuig al dan niet de lage-emissiezone (LEZ) binnen mag.

Voor elk voertuig staat de Euronorm op het inschrijvingsbewijs van het voertuig. Daarop vind je ook informatie terug over de voertuigcategorie, de brandstof en de datum van eerste inschrijving van het voertuig.

 • Als de Euronorm niet op het inschrijvingsbewijs van het voertuig staat wordt uitgegaan van de datum van eerste inschrijving. Je vindt die eveneens terug op de grijze kaart van je voertuig.
 • U kan de euronorm van uw voertuig verifiëren met behulp van de COC code (.pdf) die te vinden is op het conformiteitsattest van uw voertuig.

 

Hoe kan ik de Euronorm van mijn voertuig weten als hij niet op het inschrijvingsbewijs staat ?

Als de Euronorm niet op inschrijvingsbewijs van het voertuig staat, wordt uitgegaan van de datum van eerste inschrijving (datum op inschrijvingsbewijs).

Voorbeeld: een wagen die werd ingeschreven tussen 1 juli1992 en 31 december 1996 wordt als “Euro 1” beschouwd. 

 

 

Emissienorm

Personenwagens

(categorie M1)

Bestelwagens

(N1 – Gewicht I)

Busjes/bestelwagens voor personenvervoer (categorie M2) of bestelwagens (N1), met gewicht II of III

Bussen/autocars

(M3)

Euro1/I

01/07/1992 – 31/12/1996

01/10/1994-31/12/1997

01/10/1994-31/12/1997

01/10/1993-30/09/1996

Euro2/II

01/01/1997-31/12/2000

01/01/1998-31/12/2000

01/01/1998-31/12/2001

01/10/1996-30/09/2001

Euro3/III

01/01/2001-31/12/2005

01/01/2001-31/12/2005

01/01/2002-31/12/2006

01/10/2001-30/09/2006

Euro4/IV

01/01/2006-31/12/2010

01/01/2006-31/12/2010

01/01/2007-31/12/2011

01/10/2006-30/09/2009

Euro5/V

01/01/2011-31/08/2015

01/01/2011-31/08/2015

01/01/2012-31/08/2016

01/10/2009-31/12/2013

Euro6/VI

01/09/2015-31/08/2019

01/09/2015-31/08/2019

01/09/2016-31/08/2020

01/01/2014-…

Euro6d-TEMP

01/09/2019-31/12/2020

01/09/2019-31/12/2020

01/09/2020-31/12/2021

 

Euro6d

01/01/2021- …

01/01/2021-….

01/01/2021-…