INFORMATIE : +32 (0)2 775 75 75 (ma-vri: 9u-12u30/13u30-17u) - info@lez.brussels

Registratie

OPGELET: Wees op uw hoede voor websites die de aankoop van vignetten/stickers voorstellen. Deze zijn niet nodig, noch geldig om in de Brusselse LEZ te rijden.

Wij herinneren eraan dat enkel de aankoop van een dagpas betalend is en enkel mogelijk is via de website www.lez.brussels.

Alle andere initiatieven betreffende de LEZ (verzoek tot afwijking, registratie van voertuigen die in het buitenland ingeschreven zijn) zijn gratis en zijn enkel mogelijk via de website www.lez.brussels.

Ik heb een voertuig dat ingeschreven is in het buitenland. Heeft de LEZ betrekking op mij ?

JA, personenwagens, bestelwagens (kleiner en gelijk aan 3,5 ton), minibussen en autobussen/autocars die in het buitenland werden ingeschreven, dienen te voldoen aan de criteria voor toegang tot de LEZ. 

Alle voertuigen die ingeschreven zijn in het buitenland moeten verplicht worden geregistreerd.

Deze registratieaanvraag is kosteloos moet worden gedaan via het e-formulier dat u hier vindt.

Behalve de gegevens met betrekking tot uw persoon en uw voertuig, zal u gevraagd worden om volgende documenten te voorzien:

  •          Het inschrijvingsbewijs (verplicht);
  •          Europees gelijkvormigheidsattest (facultatief);
  •          Elk ander document met de nodige informatie om de nauwkeurigheid van de gecommuniceerde gegevens te controleren (facultatief).

U kan uw registratie steeds controleren via de checktool.

Ieder voertuig dat ingeschreven is in het buitenland en de lage-emissiezone van het Brussels Gewest betreedt zonder voorafgaande registratie kan een boete oplopen van 150€ (ook al voldoet het voertuig aan de toegangscriteria van de lage-emissiezone). Het verstrekken van foutieve informatie bij de registratie kan beboet worden met een administratieve boete van 25€.

Echter, voor bedrijven of andere types van organisaties die over een park van meer dan 20 voertuigen beschikken, zal het mogelijk zijn om een globale registratieaanvraag in te dienen door contact op te nemen met Brussel Fiscaliteit - info.fiscaliteit@gob.brussels

De registratie van het voertuig is geldig gedurende 3 jaar voor zover de gegevens met betrekking tot het voertuig niet veranderen.

  • De voertuigen ingeschreven in België moeten zich niet registreren.
  • Indien uw registratie - na de validatie – een fout geeft (foutieve brandstof, Euronorm, enz.)kan u deze fout corrigeren door een nieuwe registratieaanvraag uit te voeren. De gegevens van de nieuwe registratie zullen automatisch de gegevens van het voorgaande formulier vervangen.